IMG-LOGO

Crispy GO จัดจำหน่ายที่


ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านสุขภาพทั่วไปใกล้บ้านคุณ
ORGANIC PRODUCTS
IMG

welcome to grand organic

IMG
IMG
IMG

100% Organic

ผักและผลไม้สด มาตราฐาน IFOAM

IMG
IMG

family healthy

อาหารที่ดี จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับทั้งคุณและครอบครัวที่คุณรัก

IMG
IMG

Always Fresh

คุณภาพมาตรฐานของเรา สะอาด ปลอดภัย สดใหม่อยู่เสมอ

IMG
IMG

Food safety

ผลิตภัณฑ์มีอย. ผักโขมอินทรีย์อบกรอบได้รับรองฮาลาล

IMG
IMG
Promotions ราคาพิเศษสำหรับคุณ
IMG

โปรโมชั่น เดือนกันยายน

ลูกค้าเก่า ซื้อ 50 ซอง แถมฟรี 5 ซอง
ลูกค้าใหม่ ผักโขมอินทรีย์อบกรอบ 10 ซอง
วาฟเฟิล 4 ซอง
พิเศษ 400 บาท ปกติ 430 บาท

โปรโมชั่นพิเศษโปรแรงสำหรับลูกค้าที่เรียกร้องกับมาอีกครั้งจ้า วาฟเฟิลผักโขม หอม กรุบกรอบ อร่อย เคี้ยวเพลิน มากๆ คุ้มสุด ๆ

29 days
25 hours
40 mins
42 secs

GRAND ORGANIC NEWS
IMG

ข่าวสารจากฟาร์ม

BLOG
01 Oct

มาทำความรู้จักกับที่มาของ Crispy GO จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันกัน

ผักโขมเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิด จึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่รับประทานผัก ผู้ปลูกผักโขมโดยเฉพาะผักโขมออร์แกนิกจึงสามารถสร้างรายได้ไม่ใช่น้อย อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับการตอบรับที่ดีแต่การทำฟาร์มผักออร์แกนิก จะต้องมีช่วงเวลาพักดินแล้วค่อยลงมือปลูกรอบใหม่อีกครั้ง เพื่อลดปัญหาเรื่องโรคและแมลงสะสม ซึ่ง คุณ ปัญญรัฏฐ์ ศิริวันสาณฑ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ออแกนิค จำกัด ทราบเรื่องนี้ แต่เพราะความตั้งใจที่อยากจะมีผลผลิตผักโขมป้อนตลาดอย่างต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี จึงทำให้บ่อยครั้งไม่ได้ทิ้งช่วงเวลาพักดิน ผลก็คือผักโขมที่ได้ มีขนาดความสูงไม่ได้ตามมาตรฐานที่จำหน่าย จากปัญหานี้ทำให้เธอหาทางแก้ไขจนนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มผักโขมที่ไม่ได้ขนาดด้วยการแปรรูปเป็นผักโขมอินทรีย์อบกรอบขึ้นมา ดูวีดีโอฉบับบเต็มได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=H2W8XYKuDtw

BLOG
15 Sep

7 แนวคิดสำหรับพ่อแม่ในวันที่โลกเปลี่ยนไป

7 แนวคิดสำหรับพ่อแม่ในวันที่โลกเปลี่ยนไป แนวคิดในการเลี้ยงลูกต้องเปลี่ยนตาม ในเมื่อโลกยังไม่หยุดหมุน การใช้ชีวิตก็ยังหมุนเปลี่ยนผ่านยุคสมัยไปเรื่อยๆ ทำให้การเลี้ยงลูกยุคใหม่ พ่อแม่ควรมีหลักคิดการเลี้ยงลูกในเชิงบวก เพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตด้านต่างๆ ให้สอดสอดคล้องกับยุคสมัย ฉะนั้นแนวทางการเลี้ยงลูกสมัยใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ 1.การเรียน 2. การเล่น ของเล่น 3. อาหารและโภชนาการ 4. หลักแนวคิดด้านการใช้ภาษา 5. เข้าสังคม 6. การเป็นแบบอย่างที่ดี 7. วินัยการออม 1. หลักแนวคิดด้านการเรียน การศึกษาของเด็ก ยุคใหม่ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในตำรา แบบเรียน หนังสือเสริมทักษะ หรือนั่งฟังคุณครูพูดสอนอยู่หน้าชั้นอย่างเดียว พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักค้นคว้าข้อมูลในโลกออนไลน์ เพื่อแสวงหาแหล่งความรู้ที่หลากหลายแต่ก็ควรอธิบายให้ลูกรู้ถึงพิษภัยที่แอบแฝงจากโลกออนไลน์ด้วย 2. หลักแนวคิดด้านการเล่น ของเล่น ถือเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับลูก พ่อแม่ควรเลือกของเล่นที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และเป็นกิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกด้วย เช่น การต่อบล็อกไม้ การพับกระดาษ การอ่านนิทาน การเล่นบทบาทสมมุติ เป็นต้น 3. หลักแนวคิดด้านโภชนาการ อาหารและโภชนาการเป็นปัจจัยหลักที่ ช่วยให้ร่างกายและสมองของลูกมีการเจริญเติบโต มีน้ำหนักส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ โดยเฉพาะนมแม่และคุณค่าสารอาหารครบ 5 หมู่ หลักในการเลือกโภชนาการของลูกควรคำนึกถึงประโยชน์เป็นหลักโดยให้ในสัดส่วนที่เหมาะสม 4. หลักแนวคิดด้านการใช้ภาษา การส่งเสริมด้านภาษา ให้ลูกรู้จักภาษามากกว่าหนึ่งภาษานั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากภาษาเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พ่อแม่ สามารถช่วยกระตุ้นและสนับสนุนการใช้ทักษะภาษาของลูกผ่านการพูดคุยและตอบโต้กับลูกในชีวิตประจำวัน 5. หลักแนวคิดด้านการเข้าสังคม หลักแนวคิดในการเข้าสังคม มีงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศกล่าวว่า เด็กที่มีเพื่อนก่อนหรือตั้งแต่เตรียมอนุบาล จะสามารถปรับตัวได้ดีกว่าเด็กคนอื่นเมื่อเริ่มเข้าโรงเรียน การมีเพื่อนจะช่วยให้ลูกเรียนรู้ทักษะสังคมที่เป็นประโยชน์ เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม การเข้าหาผู้อื่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดการปัญหาร่วมกัน ดังนั้นพ่อแม่ควรสร้างหลักคิดด้านการเข้าสังคมให้ลูกคุ้นเคยที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เช่น การแนะนำให้ลูกรู้จักคนอื่น รู้จักการทักทาย การยกมือสวัสดี 6. หลักแนวคิดด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี การเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถสร้างหลักคิดให้ลูกได้อย่างมาก เนื่องจากแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่จะเป็นภาพการจดจำในการแสดงออกทางพฤติกรรมของลูกได้โดยทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกได้ซึมซับรับเป็นแบบอย่างในทุกเรื่องทั้งพฤติกรรมการกระทำ ทัศนคติ ความคิด บุคลิก ลักษณะนิสัย ดังนั้น พ่อแม่ ควรสร้างแบบอย่างที่ดีจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันให้แก่ลูกได้ เช่น การสร้างวินัยให้ลูกรู้จักการรับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง รู้จักจัดเก็บสิ่งของหรือของเล่นต่างๆ ให้เป็นระเบียบ 7. หลักแนวคิดด้านการบริหารและสร้างวินัยการออมเงิน การรู้จักอดออม ถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่พ่อแม่สามารถสร้างหลักคิดนี้ให้ลูกเห็นคุณค่า และ มีวินัยในการใช้จ่าย อย่างเหมาะสม พ่อแม่สามารถนำ กิจกรรมในชีวิตประจำวัน มาประยุกต์ใช้กับลูกได้ การออม ไม่ใช่เพียงการเก็บหอมรอมริบ แต่ การออม ยังหมายรวมถึงการใช้จ่ายโดยรู้จักประมาณตน ใช้เงินอย่างมีเหตุมีผล และออมเพื่อให้ตนเองมีพื้นฐานที่จะต่อยอดสู่ การพัฒนาชีวิต ในด้านอื่นๆต่อไป

BLOG
15 Aug

เด็กที่โตมากับธรรมชาติ จะมีสุขภาพจิตที่ดี

มีการศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังในสหรัฐฯ และประเทศเดนมาร์ก สีเขียวจะช่วยชะโลมจิตใจและทำให้เด็กๆ มีจิตใจที่เย็นขึ้น อีกทั้งยังสามารถป้องกันโรคทางจิตเมื่อพวกเขาโตขึ้นเป็นวัยรุ่นได้อีกด้วย นักวิจัยบางคนตั้งข้อสังเกตว่า รูปร่างของต้นไม้ ที่มีลักษณะเป็นร่างแห จะสามารถดึงดูดความสนใจของมนุษย์และยังช่วยกระตุ้นการพัฒนาของสมอง อ้างอิงจากผลวิจัยในปี 2019 พบว่าเด็กๆ ที่เติบโตท่ามกลางธรรมชาติจะมีความเข้าอก เข้าใจมีบุคลิกที่อ่อนโยนและยังมีความจำที่ดีกว่าด้วย แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยต่างๆ ต้องมีสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมด้วย Cr. Khaosod See Less

BLOG
15 Jul

เด็กไทยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ไม่ทานผัก

ผลสำรวจจากกรมการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมทานผักไม่เพียงพอ พบได้ตั้งแต่วัยเด็กประมาณ 4-6 ขวบ จนทำให้เด็กๆ คุ้นชินกับพฤติกรรมเขี่ยผักออกจากจาน และซึมซับพฤติกรรมจนโต กลายเป็นคนไม่ชอบผักไปเลย ซึ่ง Crispy Go ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้คิดสูตร ผักโขมอบกรอบที่อร่อย ทานง่าย พร้อมทั้งขั้นตอนการผลิตที่เก็บคุณค่าทางอาหารของผัก Organic อย่างครบถ้วน Crispy Go เหมาะกับเด็กที่ไม่ชอบทานผัก และพ่อแม่กังวลเรื่องลูกจะขาดวิตามิน

BLOG
25 Jun

งานแสดงสินค้าอาหารเสมือนจริง THAIFEX Virtual Trade Show 2021

มาเยี่ยมชม Crispy GO ผักโขมอินทรีย์อบกรอบ รูปแบบ Virtual Online ที่งาน ThaiFlex 2021 วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2021 นี้ ❤️ กันนะคะ งาน “Thaifex hybrid Edition 2021” ในรูปแบบ virtual Trade Show จะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ยก event มาไว้บนหน้าจอเพื่อต้อนรับลูกค้าจากทั่วโลก Virtural Trade Show : 25 - 29 May 21 งานที่เมืองทอง : 29 Sep - 3 Oct 21 ลองแวะมาเยี่ยมชมสินค้า ” Crispy GO ”ที่บูธ Grand Organic กับเราในงานแสดงสินค้าอาหารเสมือนจริง THAIFEX Virtual Trade Show ที่จัดขึ้น กันเถอะ! แพลตฟอร์มนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน THAIFEX-ANUGA Asia 2021 "The Hybrid Edition" ที่เปิดบริการให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์งานแสดงสินค้าอาหารแนวใหม่ ประทับใจอย่างแน่นอน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thaifex-vts.com

BLOG
15 Jun

เมนูน่าทานจากผักโขม

ผักโขม ผักพื้นบ้าน คุณค่าสูงประโยช์คับคั่ง (ผักโขมมีหลายสี เช่น เขียว แดง) ผักโขมนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Amaranth" ซึ่งเป็นคนละชนิดกับ spinach หรือปวยเล้งที่ป๊อปอายกินเลยค่ะ แต่ประโยชน์ของผักโขมก็ไม่น้อย เพราะผักโขมมีสรรพคุณช่วยบำรุงสายตา แน่นอน แถมยังมีโปรตีนสูง กรดอะมิโน วิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วิตามินเอ วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 วิตามินบี 9 วิตามินเค ธาตุแคลเซียม ธาตุเหล็กสูง เป็นต้น ผักโขมไม่ได้มีรสชาติขมเหมือนที่หลาย ๆ คนเข้าใจ แต่กลับมีรสชาติออกหวานหน่อย ๆ ด้วยซ้ำ กินง่ายแน่นอน ผักโขมสามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนูวันนี้ Crispy GO มีเมนูแนะนำมาฝากกันค่ะ 1. เมนูชีสบอลผักโขมอินทรีย์อบกรอบ 2. เมนูมักกะโรนีผักโขมอินทรีย์อบกรอบ 3. เมนูมันบดผักโขมอินทรีย์อบกรอบ 4. เมนูไข่ตุ๋นผักโขมอินทรีย์อบกรอบ 5. เมนูชีราเมงผักโขมอินทรีย์อบกรอบ 6. เมนูโรตีใส้ผักโขมอินทรีย์อบกรอบ 7. เมนูข้าวทอดผักโขมอินทรีย์อบกรอบ

BLOG
01 Apr

ประกาศจาก Crispy GO Organic Farm !!

ผักโขมอินทรีย์อบกรอบ และ วาฟเฟิลผักโขมอินทรีย์

BLOG
01 Apr

The Farm 2021

หม่าม๊าปาป๊าพาลูกน้อย มาเจอกันหน่อย พบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ซาลาเปา ผักโขมอินทรีย์ ภายในวันที่ 1-8 เมษายนที่เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ที่งาน The Farm 2021

BLOG
16 Feb

ผักโขมเมนู

หลายๆท่าน อาจจะไม่ชอบทานผัก เด็กๆ ไม่ชอบทานผัก วันนี้ เราจะนำเสนอเมนูผักที่ทานง่ายได้ทุกเพศ ทุกวัย เราเลือกนำเสนอผักโขม เพราะเป็นผักที่สามารถนำมาทำได้หลากหลายเมนู ทานง่ายไม่ขม ไม่มีกลิ่น ได้ทั้งเมนูไทย จีน ญี่ปุ่น ฝรั่ง เลย

BLOG
16 Feb

ลูกกินผักยาก ทำไงดี

เป็นปัญหาใหญ่สำหรับคุณแม่ๆ เลยนะคะ เรื่องลูกไม่ชอบทานผัก แต่จากที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผักเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องจัดหาให้ลูกๆ และ ทุกๆ ท่าน

BLOG
16 Feb

ทำไมต้องกินผัก

เราคงได้ยินกันเสมอว่าต้องทานผัก ผักมีประโยชน์ แต่หลายๆ ท่าน คงสงสัยว่าผักช่วยอะไร แล้วทำไมต้องทานผัก โดยเฉพาะเด็กที่ทานผักยากมาก แม่ๆ ต้องกลุ้มใจ บังคับก็ยาก แล้วถ้าไม่ทานผักลูกๆ จะเป็นอะไรมั้ย

BLOG
16 Feb

ประโยชน์จากผักโขม

ผักโขมมีประโยชน์มากมาย ถ้าเปิดในวิกิพิเดีย หรือ หาใน google จะเห็นว่ามีประโยชน์มากจริง ขออนุญาตยกตัวอย่างมา 10 ข้อ นะคะ

BLOG
15 Feb

ความรู้เรื่องผักโขม

ตั้งแต่เด็กเราได้เห็นว่าในการ์ตูนเรื่อง ป๊อปอาย ตัวละครเอกอย่างป๊อปอายนั้นรับประทานผักที่มีชื่อว่า Spinach ซึ่งนั่นเป็นชื่อภาษาอังกฤษของผักปวยเล้ง ทว่ากลับมีการแปลผิดเป็นผักโขม จึงทำให้เราเข้าใจผิดกันมาโดยตลอด ทั้ง ๆ ที่จริงแล้ว ผักโขมมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Amaranth ในขณะที่ผักปวยเล้งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Spinach แต่ถึงแม้ว่าทั้งสองชนิดจะเป็นผักคนละอย่างกัน แต่ก็อยู่ในตระกูลเดียวกัน รวมทั้งมีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกัน

BLOG
26 Dec

ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ทำให้มีสื่อต่างๆให้ความสนใจ

เนื่องจากผลิตภัณฑ์เราเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ทำให้มีโอกาสได้ลงสื่อต่างๆ เพื่อแบ่งปันข่าวสารข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ และรักสุขภาพ

BLOG
26 Dec

หลังจากนั่นมีร้านอาหารเพื่อสุขภาพติดต่อมาเพื่อวางจัดจำหน่าย

หลังจากนั่นมีร้านอาหารเพื่อสุขภาพติดต่อมาเพื่อวางจัดจำหน่าย หลายแห่ง และเราได้มีโอกาสได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับเลมอนฟาร์ม ซึ่งเลมอนฟาร์มสนใจ

BLOG
01 Dec

“เทศกาลของขวัญ ของคนรักษ์โลก” ส่งต่อความสุขสไตล์ ECO FRIENDLY

วันที่ 1 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 The Mall มอบความสุขส่งท้ายปี ในงาน THE MALL ECO GIFT FAIR “เทศกาลของขวัญ ของคนรักษ์โลก” ส่งต่อความสุขสไตล์ ECO FRIENDLY

BLOG
29 Nov

"SID-Talk" ตอน การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมของผู้ประกอบการในยุค New Normal

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคกลาง วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SID-PSDS TU) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน "SID-Talk" ตอน การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมของผู้ประกอบการในยุค New Normal

BLOG
22 Sep

THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition”

ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” 22-26 กันยายน 2563 ณ Start-Up Tech Pavilion ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

BLOG
22 Sep

THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition”

ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” 22-26 กันยายน 2563 ณ Start-Up Tech Pavilion ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

BLOG
11 Sep

HEALTHYLICIOUS-2020

อร่อยแบบเฮลตี้ แฮปปี้ทุกเมนู 11 กันยายน - 17 กันยายน 2563 ณ เซ็นทรัลพลาซา บางนา

BLOG
01 Sep

STARTUP THAILAND 2020 X INNOVATION THAILAND EXPO 2020

จัดขึ้นในแนวคิด “Innovation in Times of Crisis” เพื่อนำเสนอโอกาสทางนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยให้ประเทศสามารถก้าวผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทั่วโลกในขณะนี้

BLOG
21 Aug

HEALTHYLICIOUS 2020

อร่อยแบบเฮลตี้ แฮปปี้ทุกเมนู 21 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ณ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ลานกิจกรรม ชั้น 1 Zone B

BLOG
04 Sep

คนมันส์....มีฟาร์มรัก

งานที่ให้กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ ชาวสวน ได้นำสินค้ามาจัดแสดง ภายใต้ความปลอดภัย ไร้สารพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อม

BLOG
11 Jul

ออกบูธที่ k-village คัดสรรสิ่งดี ๆ จากฟาร์มมาให้คุณ

ขนผักสดอินทรีย์จากฟาร์มแกรนด์ออร์แกนิค ที่ได้รับรองมาตราฐานสากล (IFOAM) ไปจัดตั้งที่ k-village อีกครั้ง เพื่อให้ทุกท่านที่มาในงานได้เลือกชม เลือกซื้อสินค้าปลอดสารพิษ

BLOG
06 Jul

“Crispy GO ผักโขมอินทรีย์อบกรอบ”

Snack ทานง่าย แถมยังเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ กับ “Crispy GO ผักโขมอินทรีย์อบกรอบ”

BLOG
31 May

ขนผักสดอินทรีย์จากฟาร์ม เข้าร่วมงาน k-village

ขนผักสดอินทรีย์จากฟาร์มแกรนด์ออร์แกนิค ที่ได้รับรองมาตราฐานสากล (IFOAM) ไปจัดตั้ง เพื่อให้ทุกท่านที่มาในงานได้เลือกชม

BLOG
26 Jun

ออกบูธผลิตภัณฑ์ภายในงาน "HEALTHYLICIOUS"

Grand Organic ได้มีโอกาสเข้าร่วมเปิดบูทนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่งาน "HEALTHYLICIOUS" ณ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

IMG
IMG
IMG

Grand Organic

Grand Organic Farm is established in 2011 in Nakhon Sawan, Thailand and is funded by the National Innovation Agency (Public Organization).

Our products passed the organic standard which are certified by ACT Organic Standards accredited to the IFOAM Accreditation Program. We produce many varieties of organic fruits and vegetables using greenhouse screening light technology to cultivate them. Amaranth has high nutritional value and is one of the popular choices among organic product consumers. Amaranth has health benefits such as Vitamin A, C, K, Calcium, Potassium. It has anti-inflammatory, anthelmintic and antioxidants properties. We are currently able to produce vast amount of fresh organic amaranth and its processed product in a form of healthy snack under the brand called “Crispy GO” as listed below.

ORGANIC PRODUCTS
IMG

Crispy GO! New Package

ปรับโฉมใหม่ คุณประโยชน์คับซอง

IMG


รับข้อมูลข่าวสารจากฟาร์มของเรา

สินค้าออร์แกนิค Crispy GO ผักสด ผลไม้ ผงโรยข้าว